Щорічна відпустка та її види

3272
Щорічна відпустка та її види

Як ми писали у попередній статті, відпустка є найтривалішим періодом для відпочинку. Існують різні види відпусток і сьогодні ми розглянемо основний з них – щорічні відпустки, які поділяються на наступні підвиди:

  • основна відпустка;
  • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
  • додаткова відпустка за особливий характер праці;
  • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

Сама назва вказує нам на те, що такі відпустки надаються працівникам щороку, розраховуються у календарних днях за робочий рік, тобто не з початку календарного року, а з моменту укладення працівником трудового договору.

Щорічна основна відпустка

На таку відпустку мають право усі працівники без виключення, які працюють за трудовим договором. Тривалість щорічної основної відпустки не може бути меншою ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, тобто по 2 дні за відпрацьований місяць, при цьому немає значення чи перебував працівник в цей період на лікарняному, був у відрядженні чи знаходився у відпустці.

Ст. 6 Закону України «Про відпустки» визначає тривалість щорічної основної відпустки для працівників різних галузей залежно від особливостей праці, а також особам з інвалідністю та працівникам, які не досягли 18 років.

Тривалість щорічної основної відпустки для сезонних та тимчасових працівників встановлюється пропорційно відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджений Постановою КМУ від 28.03.1997р. №278.

Законом передбачена можливість встановлення тривалості щорічної основної відпустки іншими актами законодавства і в такому випадку, норми ст. 6 Закону України «Про відпустки» не застосовуються, окрім тих, які гарантують мінімальну тривалість – 24 календарних дня, тривалість для осіб з інвалідністю та неповнолітніх.

Так, наприклад, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» встановлює для журналістів щорічну основну відпустку тривалістю 36 календарних днів (ст.13), а державним службовцям – 30 календарних днів (ЗУ «Про державну службу», ст.57).

Також підприємствам надається право за власні кошти встановлювати більшу тривалість щорічно основної відпустки шляхом визначення її в колективному договорі, трудовому договорі чи наказі власника або уповноваженого ним органу.

Щорічні додаткові відпустки

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

Працівники, які залучаються до робіт із шкідливими і важкими умовами праці мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 35 календарних днів.

Постановою КМУ визначені Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право  на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (Постанова КМУ №1290 від 17.11.1997 року, Додаток 1).

Конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (ЗУ «Про відпустки», ст.7).

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці для окремих категорій працівників

Даний вид відпустки надається окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я. Її тривалість встановлюється до 35 календарних днів, а Список також затверджений Постановою №1290 (Додаток 2).

Слід пам’ятати, що працівникам, професії та посади яких не передбачені у Списку, але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу у виробництвах, цехах, за професіями і на посадах, означених Списком, додаткова відпустка надається на тих же підставах, що і працівникам, які мають право на таку відпустку.

Часто виникають питання, а що робити, коли у Списку визначене лише виробництво чи цех без конкретного переліку професій і посад, хто саме має право на додаткову відпустку?  – Відповідаємо, право на додаткову відпустку мають усі працівники без виключення, які там працюють.

Трапляються випадки, коли за результатами атестації робочих місць за умовами праці тривалість додаткової відпустки перевищує максимальну тривалість визначену у Списку, в такому випадку законодавець дозволяє за власні кошти підприємства подовжувати додаткову відпустку для таких працівників.

При розрахунку кількості днів додаткової відпустки слід враховувати  тільки ті дні, коли працівник був фактично зайнятий на роботах із шкідливими і важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, який встановлено  для  працівників  цих виробництв,  цехів, професій і посад.

Якщо працівник був залучений до робіт в різних виробництвах, цехах, за професіями та на посадах, за роботи в яких надається додаткова відпустка різної тривалості, розраховувати кількість днів додаткової відпустки потрібно по кожному виду окремо.

Вести такий облік покладено на власника чи уповноважений ним орган.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці для працівників із ненормованим робочим днем

Законодавець визначає особливим характером праці ненормований робочий день і для таких працівників також встановлює додаткову відпустку тривалістю до 7 робочих днів.

Нагадуємо, що конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором, з урахуванням усіх рекомендацій (Наказ Мінпраці №№16 від 30.01.1998 року) і залежить від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Корисні посилання:

Слідкуйте за нашими новинами, буде цікаво та інформативно і звертайтесь за консультацією з приводу послуг нашої компанії за телефоном +38 (044) 591 56 56.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)