Графік змінності і що потрібно знати при його складанні

2753
Графік змінності і що потрібно знати при його складанні

Як ми писали раніше, якщо на підприємстві чи окремому його підрозділі, зважаючи на особливості діяльності, неможливо дотриматись норми тривалості робочого часу протягом дня, необхідно запровадити підсумований облік робочого часу і відобразити його у графіку змінності.

Порядок запровадження підсумованого обліку робочого часу було розглянуто у попередній статті, а зараз детально розглянемо складові графіку змінності та поговоримо про кожну з них.

За своєю суттю графік змінності чітко відображає порядок виходу співробітників на роботу протягом облікового періоду, час початку та час закінчення зміни, перерви на відпочинок та харчування протягом зміни, тривалість зміни, час відпочинку між змінами та щотижневий відпочинок.

Хоча на законодавчому рівні немає чіткої вимоги щодо відображення усього вище переліченого, але ми зі свого боку рекомендуємо відобразити усі ці моменти, ознайомити працівників із графіком змінності не менш ніж за місяць до початку облікового періоду під підпис та безумовно прописати це в правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно ст. 58 КЗпП України при змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності.

У Наказі №138 від 19.04.2006 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу» зазначено, що тривалість роботи протягом дня може становити до 12 годин робочого часу.

Хоча ця норма і не носить імперативний характер, ми не рекомендуємо встановлювати більшу тривалість однієї зміни, якщо в цьому немає нагальної потреби, оскільки працівники будуть швидше втомлюватись, що негативно відобразиться на продуктивності роботи та може мати шкідливі наслідки для їх здоров’я.

Встановлюючи ту або іншу тривалість зміни, слід враховувати особливості роботи працівників. Так, наприклад, для водіїв при підсумованому обліку робочого часу нормальна тривалість щоденної роботи (зміни) може бути встановлена не більше 10 годин, а наприклад, для охоронців, при цілодобовому чергуванні не може перевищувати 24 години.

Протягом робочої зміни працівники мають право на відпочинок та харчування. Це право гарантовано і закріплено в КЗпПУ, ст. 66. Така перерва надається, як правило, після 4-х годин від початку зміни і триває не більше 2-х годин. Тривалість перерви визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку і не включається до кількості робочих годин за зміну. Однак, якщо за характером роботи, працівник не може покидати своє робоче місце, наприклад, диспетчер, роботодавець зобов’язаний організувати можливість для приймання їжі на робочому місці, визначити тривалість і обов’язково включити цей час в робочий час такого працівника.

Що стосується щоденної міжзмінної перерви, то за загальним правилом вона повинна бути подвійної тривалості передуючої робочої зміни (КЗпПУ, ст.59) включаючи перерви на харчування. А от ставити працівника дві зміни підряд законом суворо забороняється. В окремих випадках допускається скорочення міжзмінної перерви, але не менше ніж до 12 годин на добу.  На умовах,  визначених колективним договором, невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і можуть бути надані  як  додаткові  вільні від роботи дні протягом облікового періоду (Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, Наказ №138, п.8).

Згідно ст. 70 КЗпПУ тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві години. Кількість вихідних днів за  графіками  роботи  (змінності)  не  повинна  бути меншою,  ніж кількість  повних  тижнів  цього  облікового  періоду(Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, Наказ №138, п.9).

Нагадуємо, якщо на вашому підприємстві чи в окремому його підрозділі виникла необхідність у запровадженні змінного графіку роботи – це є зміною істотних умов праці і потребує дотримання відповідної процедури, нехтування якою є порушенням трудового законодавства. Саме про зміну істотних умов праці і порядок їх запровадження ми поговоримо у нашій наступній статті.

Марія Дроздюк, експерт з кадрових питань

Корисні посилання:

Слідкуйте за нашими новинами та звертайтесь за консультацією з приводу послуг нашої компанії

за телефоном +38 (044) 591 56 56

54321
(0 votes. Average 0 of 5)